GMINA LISZKI
= menu

Z głębokim smutkiem informujemy, że w wieku 87 lat zmarła Helena Kitlińska, była sołtys Morawicy i Honorowy Obywatel Gminy Liszki. Pogrzeb odbędzie się w najbliższy piątek, tj. 8 października 2021 roku w Morawicy o godz. 15.00.

Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia.

Pani Helena Kitlińska urodziła się 6 lipca 1934 roku w Morawicy. Po maturze, od 1952 r. pracowała jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Golasowicach i w Cieszynie. W tym czasie ukończyła Studium Nauczycielskie. Następnie pogłębiała swoje wykształcenie w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Krakowie, uzyskując kwalifikacje do nauczania i prowadzenia zajęć w zakresie wychowania technicznego.

W 1969 r. wróciła do Morawicy i podjęła pracę w Szkole Podstawowej. Zapamiętano ją jako wspaniałą nauczycielkę i wychowawczynię młodzieży. Aktywnie włączyła się do pracy na rzecz lokalnej społeczności. Współpracowała z Kołem Gospodyń Wiejskich, pomagając w organizowaniu kursów kształcenia rolniczego. Zorganizowała punkt skupu owoców i warzyw dla mieszkańców okolicznych sołectw.

W 1999 r. mieszkańcy Morawicy wybrali panią Helenę Kitlińska na sołtysa wsi. Funkcje tą pełniła przez trzy kadencje. W tym czasie w Morawicy wybudowano kanalizację, doprowadzono gaz i poprawiono infrastrukturę. Wyremontowano trzy budynki szkoły oraz wykonano projekt nowej. Inwestycje te, to w dużej mierze zasługa Pani Sołtys, która wówczas skutecznie potrafiła ludzi zmobilizować oraz przekonać do nich władze Gminy Liszki.

Dla lokalnej społeczności stała się autorytetem, przykładem skromności i nade wszystko skutecznego działania. W uznaniu zasług nie tylko dla mieszkańców Morawicy, ale całej Gminy, Rada Sołecka Wsi Morawica, pani sołtys Maria Frankowska oraz grupa radnych Gminy Liszki złożyli wniosek o nadanie pani Helenie Kitlińskiej tytułu Honorowego Obywatela Gminy Liszki. Wniosek pozytywnie zaopiniowała powołana Komisja Honorowa Rady Gminy Liszki, która pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Liszki, pana Zbigniewa Kaczora uznała zasługi Pani Heleny Kitlińskiej jako wystarczające do przyznania tego zaszczytnego Tytułu.

23 lipca 2018 r. Rada Gminy Liszki Uchwałą Nr XLVII/530/2018 przyznała jednogłośnie Pani Helenie Kitlińskiej tytuł Honorowego Obywatela Gminy Liszki.

Źródło: Facebook / Gmina Liszki - Urząd.

Realizacja: Piotr Lach